Fysst

På hallingmål betyr navnet Fysst å være først.

Vi har en målsetning om å være i front med å skape effektive og bærekraftige løsninger

Skarvhytta er et av konseptene som Fysst AS leverer

Ny nettside er under utarbeidelse

Ta kontakt med oss

Stian Bogar – daglig leder
Tlf: 97527112 – E-post: post@fysst.no
Adr: Torget 3, 3570 Ål